روز کد مورس

در روزگاری که هنوز پای تلفن و کشف های بعد از آن به میان نیامده بود؛ این فناوری عجیب با اَشکال پیچیده اش، بهترین گزینهِ

ادامه مطلب »

روز رئیس

در کنار صلابت و جدیت اما، با میدانی که به مبتدی ها میدهد، مسیری نا هویدا را روشن و جهانی به اسم تلاش، امید و

ادامه مطلب »

روز پژوهش

زمانی میرسد که دیگر مطالعه کوتاه و خلاصه جواب نمی‌دهد، بلکه باید تحقیقی جامع، به همراه تجربه های جدید و قدیم، در کنار نتیجه گیری

ادامه مطلب »

روز اپلیکیشن

سرهای زیادی با آمدنش گرم شد و جهانی را از همیشه به همین نزدیکتر کرد. پدیده عجیب و جذاب، که با آمدنش دیوار بین حقیقت

ادامه مطلب »

روز شمع

این روز زیبا، روز دعا و نیایش است. که در اغلب کشورهای جهان، شمع در دست می گیرند و به خیابان ها می روند تا

ادامه مطلب »