روز گفتگوی تمدن ها

 هیچ چیز به اندازه تعامل و گفتگو نمی تواند نجات دهنده بشریت در جهان باشد. تعاملی سازنده می تواند پلی برای دنیای بهتر، باشکوه تر

ادامه مطلب »

روز آگاهی از HIV

 این بیماری هیچ وقت نه درمان شد و نه از بین رفت، ویروسی که تاثیر ویرانگری روی ایمنی جان و حتی روحمان می گذارد. هر

ادامه مطلب »

روز عشق اول

عشق را نه می‌توان در یک واژه و نه حتی در یک کتاب قطور معنی کرد، چون برای هرکس مفهومی خاصی دارد. اما چیزی که

ادامه مطلب »

روز دموکراسی

  در اکثر سرزمین های جهان این واژه فقط یک اسم زیبا و فریبنده است که حتی به آن فکر هم نمی شود. کاش برسد

ادامه مطلب »

روز برنامه نویس

 یک برنامه نوشته می‌شود و کار میلیون ها انسان در جهان را به راه می‌اندازد و واسطه این برنامه و آن کار یکی از بزرگترین

ادامه مطلب »

روز زبان آلمانی

 بیشترین واژگان این زبان اشتقاقی شاخه ژرمنی باستان خانواده زبانهای هندواروپایی می آید. این زبان پرگویش و زیبا، زبان مادری اتحادیه اروپاست و دبستانی ها

ادامه مطلب »

روز سواد آموزی

 برای لذت بردن از خواندن یک کتاب، یک روزنامه، یک آگهی یا نامه و پیامی از یک عزیز، شمردن و حساب کردنخرید های روزانه، هیچ

ادامه مطلب »