انتخاب زبان | Select Language

روز ساعت زمین

در یک روز و فقط برای یک ساعت تمام انسان های کره زمین تصمیم می گیرند که با خاموشی چراغ های زندگی و کارشان یادآوری کنند

ادامه مطلب ...

روز اوتیسم

 دست و پای بیقرار،  چشم های زیبا و باهوش اما دوخته شده به زمین،  دلبستگی به اشیا نه چندان جالب و رابطه‌ای که با دنیای

ادامه مطلب ...

روز پدر

قبل از ورود به خانه، کسالت و خستگی هایش را دم در جا میذارد و با فراغ بال پای صبحت و درددل های بچه هایش

ادامه مطلب ...

روز ریاضیات

از صندلی صبحانه ای که روی آن نشستیم و ماشینی که زحمتمان را برای رسیدن به هر جایی میکشد گرفته، تا رایانه و تلفنی که

ادامه مطلب ...

روز شکرگزاری

روزی که جهانیان دستانشان را رو به سپهر آبی دراز می‌کنند و برای نعمتهایی که در اختیارشان است، ایزد منان را سپاس می گویند، چون

ادامه مطلب ...