صدای اپراتوری و صدای تلفن گویا

می‌توانید صداهایی که برای نمونه صدای تلفن گویا و صدای اپراتوری احتیاج دارید مانند خود پردازها، آسانسور و یا هر دستگاهی که نیاز به تعامل با انسان را دارد را مشاهده کنید. در صورت نیاز به سفارش نریشن خاص با ما تماس بگیرید.