خدمات چکاوا

سفارش گویندگی

با به وجود آمدن امکان سفارش گویندگی، دیگر زحمت از دوش مشتری‌ها برداشته شده است. شما با مراجعه به چکاوا می‌توانید با صدای گوینده و لحن و بیان مورد نظرتان را انتخاب کنید.

صداهای اپراتوری

از خدمات چکاوا ،آماده سازی صدای تلفن گویا و صدای اپراتوری مانند خودپردازها، آسانسور، اپلیکیشن ها و یا هر دستگاهی که نیاز به تعامل با انسان را دارد، است.

صداهای رایگان

چکاوا علاوه بر خدمات ضبط نریشن و صداگذاری سفارشی تعداد زیادی از خدمات خود را به صورت رایگان در وبسایت قرار داده است

دوبله فیلم

یکی دیگر از خدمات چکاوا دوبله فیلم و گیم است. چکاوا با همکاری گویندگان پیشکسوت و حرفه ای خود تاکنون فیلم های بسیاری را دوبله کرده است.

بلاگ چکاوا