سانـــد افکــــت رایـــگان

صدایی از جنس طبیعت

آژیر خطر
اسب
آهن
اره
آب
آژیر پلیس
آتش
آژیر پلیس 2
باران
بلوب
بوق آزاد تلفن
بیب بیب
جیر جیر کردن
پارازیت
رادار
سکه
شکستن لیوان توسط شلیک
صفحه کلید
آتش
برخورد چاقو
بیب
تاس انداختن
جغد
پاره کردن کاغذ
رکورد
سکه
شکستن لیوان
شیپور جنگی
اسلایس
برخورد چاقو
برفک رادیویی
ترک برداشتن یخ
خط خطی کردن با خودکار
پاپ
زنگ دوچرخه
زیپ
شکستن شیشه
شیپور جنگی 2
استارت خودرو
بوق اشغال تلفن
بوکس
توپ ورزشی
درب خودرو
چرم
زنگوله
زوم دوربین
شلاق
شکستن یخ