نریشن رایگان
عید نوروز

1

باز هفت سین سرور/ ماهی و تنگ بلور/ سکه و سبزه و آب/ نرگس و جام شراب/ باز هم شادی عید/ آرزوهای سپید/ باز لیلای بهار/ باز مجنونی بید/ باز هم رنگین کمان/ باز باران بهار/ باز گل مست غرور/ باز بلبل نغمه خوان/ باز رقص دود عود/ باز اسفند و گلاب/ باز آن سودای ناب/ کور باد چشم حسود/ باز تکرار دعا/ یا مقلب القلوب/ یا مدبر النهار/ حال ما گردان تو خوب/ راه ما گردان تو راست/ باز نوروز سعید/ باز هم سال جدید/ باز هم لاله عشق/ خنده و بیم و امید/

نوروز مبارک

2

مبارک ترین شب و خرم ترین روز به استقبال شما می آید. برخیز و با زمین و زمان به شادی بپرداز.

خورشید بر شانه گل ها دست می گذارد و درختان شکوفه های خویش را نثار می کنند. در این هنگامه زیبایی تنها می توانم بگویم سال نو مبارک.

3

جهان است شادان به پندار نیک/ ز پندار نیک است گفتار نیک/ چو پندار و گفتار نیک شد/ نیاید ز تو غیر کردار نیک/ فرا رسیدن عید نوروز، این میراث کهن ایران زمین بر شما مبارک باد.

4

جهان است شادان به پندار نیک/ ز پندار نیک است گفتار نیک/ چو پندار و گفتار نیک شد/ نیاید ز تو غیر کردار نیک/ فرا رسیدن عید نوروز، این میراث کهن ایران زمین بر شما مبارک باد.

5

مبارک ترین شب و خرم ترین روز به استقبال شما می آید. برخیز و با زمین و زمان به شادی بپرداز.

خورشید بر شانه گل ها دست می گذارد و درختان شکوفه های خویش را نثار می کنند. در این هنگامه زیبایی تنها می توانم بگویم سال نو مبارک.

6

نرم نرمک می رسد اینک بهار/ خوش به حال روزگار/ خوش به حال چشمه ها و دشت ها/ خوش به حال دانه ها و سبزه ها/ خوش به حال غنچه های نیمه باز/ سال نو مبارک

7

نرم نرمک می رسد اینک بهار/ خوش به حال روزگار/ خوش به حال چشمه ها و دشت ها/ خوش به حال دانه ها و سبزه ها/ خوش به حال غنچه های نیمه باز/ سال نو مبارک

8

و انتهای این قصه ی سرد و سفید همیشه سبز خواهد بود
تا رسیدن سال نو، تنها یک سلام خورشید باقی ست
سال نو مبارک

9

و انتهای این قصه ی سرد و سفید همیشه سبز خواهد
تا رسیدن سال نو، تنها یک سلام خورشید باقی ست
سال نو مبارک

10

یا مقلب، قلب ما را شاد کن/ یا مدبر، خانه را آباد کن
یا محول احسن الحالم نما/ از بدی‌ها فارغ البالم نما

سال نو مبارک

11

یا مقلب القلوب و الابصار یا مدبر الیل و النهار
یا محول الحول و الاحوال حول حالنا الی احسن الحال

 

سال نو مبارک

12

یا مقلب القلوب و الابصار یا مدبرالیل و النهار
یا محول الحول و الاحوال حول حالنا الی احسن الحال

نوروز نماد جاودان نو شدن است/ تجدید جوانی جهان کهن است
زینها همه خوبتر که هر نو شدنش/ یادآور نام پاک ایران من است

سال نو مبارک