نریشن رایگان
عید نوروز

1

باز هفت سین سرور/ ماهی و تنگ بلور/ سکه و سبزه و آب/ نرگس و جام شراب/ باز هم شادی عید/ آرزوهای سپید/ باز لیلای بهار/ باز مجنونی بید/ باز هم رنگین کمان/ باز باران بهار/ باز گل مست غرور/ باز بلبل نغمه خوان/ باز رقص دود عود/ باز اسفند و گلاب/ باز آن سودای ناب/ کور باد چشم حسود/ باز تکرار دعا/ یا مقلب القلوب/ یا مدبر النهار/ حال ما گردان تو خوب/ راه ما گردان تو راست/ باز نوروز سعید/ باز هم سال جدید/ باز هم لاله عشق/ خنده و بیم و امید/

نوروز مبارک

2

بهار شوق انگیز بر قامت سبز وجودتان شکوفه باران باد
لبتان پر خنده، قلبتان از مهر آکنده
روزگارتان پاینده و نوروزتان فرخنده باد

3

بهار شوق انگیز بر قامت سبز وجودتان شکوفه باران باد
لبتان پر خنده، قلبتان از مهر آکنده
روزگارتان پاینده و نوروزتان فرخنده باد
سال نو مبارک

4

مبارک ترین شب و خرم ترین روز به استقبال شما می آید. برخیز و با زمین و زمان به شادی بپرداز.

خورشید بر شانه گل ها دست می گذارد و درختان شکوفه های خویش را نثار می کنند. در این هنگامه زیبایی تنها می توانم بگویم سال نو مبارک.

5

جهان است شادان به پندار نیک/ ز پندار نیک است گفتار نیک/ چو پندار و گفتار نیک شد/ نیاید ز تو غیر کردار نیک/ فرا رسیدن عید نوروز، این میراث کهن ایران زمین بر شما مبارک باد.

6

جهان است شادان به پندار نیک/ ز پندار نیک است گفتار نیک/ چو پندار و گفتار نیک شد/ نیاید ز تو غیر کردار نیک/ فرا رسیدن عید نوروز، این میراث کهن ایران زمین بر شما مبارک باد.

7

فرا رسیدن نوروز باستانی، یادآور شکوه ایران و یگانه یادگار جمشید جم
بر همه ایرانیان پاک پندار، راست گفتار و نیک کردار خجسته باد

8

فرا رسیدن نوروز باستانی، یادآور شکوه ایران و یگانه یادگار جمشید جم
بر همه ایرانیان پاک پندار، راست گفتار و نیک کردار خجسته باد

9

مبارک ترین شب و خرم ترین روز به استقبال شما می آید. برخیز و با زمین و زمان به شادی بپرداز.

خورشید بر شانه گل ها دست می گذارد و درختان شکوفه های خویش را نثار می کنند. در این هنگامه زیبایی تنها می توانم بگویم سال نو مبارک.

10

مثل لحظه ای که باغ، در ترنم ترانه شکوفا میشود، غرق در شکوفه میشود

روزگارتان بهار لحظه هایتان پر از شکوفه باد.

نوروز مبارک

11

مثل لحظه ای که باغ، در ترنم ترانه شکوفا میشود، غرق در شکوفه میشود

روزگارتان بهار لحظه هایتان پر از شکوفه باد.

نوروز مبارک

12

نرم نرمک می رسد اینک بهار/ خوش به حال روزگار/ خوش به حال چشمه ها و دشت ها/ خوش به حال دانه ها و سبزه ها/ خوش به حال غنچه های نیمه باز/ سال نو مبارک

13

نرم نرمک می رسد اینک بهار/ خوش به حال روزگار/ خوش به حال چشمه ها و دشت ها/ خوش به حال دانه ها و سبزه ها/ خوش به حال غنچه های نیمه باز/ سال نو مبارک

14

و انتهای این قصه ی سرد و سفید همیشه سبز خواهد
تا رسیدن سال نو، تنها یک سلام خورشید باقی ست
سال نو مبارک

15

و انتهای این قصه ی سرد و سفید همیشه سبز خواهد بود
تا رسیدن سال نو، تنها یک سلام خورشید باقی ست
سال نو مبارک

16

دنیا را برایتان شاد شاد

و شادی را برایتان دنیا دنیا آرزو مندم

نوروزتان پیروز هر روزتان نوروز

17

دنیا را برایتان شاد شاد

و شادی را برایتان دنیا دنیا آرزو مندم

نوروزتان پیروز هر روزتان نوروز

18

یا مقلب القلوب و الابصار یا
 مدبر الیل و النهار
یا محول الحول و الاحوال 
حول حالنا الی احسن الحال

سال نو مبارک

19

سلامتی
سعادت
سیادت
سرور
سروری
سبزی
سرزندگی
هفت سین سفره زندگیتان باشد.
عید نوروز مبارک

20

سلامتی
سعادت
سیادت
سرور
سروری
سبزی
سرزندگی
هفت سین سفره زندگیتان باشد.
عید نوروز مبارک

21

یا مقلب، قلب ما را شاد کن/ یا مدبر، خانه را آباد کن
یا محول احسن الحالم نما/ از بدی‌ها فارغ البالم نما

سال نو مبارک

22

سالی پر از مهر و محبت و نیک‌نامی برایتان آرزومندیم
پیشاپیش سال نو مبارک

23

سالی پر از مهر و محبت و نیک‌نامی برایتان آرزومندیم
پیشاپیش سال نو مبارک

24

یا مقلب القلوب و الابصار یا 
مدبرالیل و النهار
یا محول الحول و الاحوال
 حول حالنا الی احسن الحال

نوروز نماد جاودان نو شدن است/ تجدید جوانی جهان کهن است
زینها همه خوبتر که هر نو شدنش/ یادآور نام پاک ایران من است

سال نو مبارک