زباله ها، همان اشیا سالم روزهای دور و نزدیک هستند که با گذشت زمان بهتر است تبدیل به کالاهای مهم و ضروری مردم شود. تلاش برای پاک نگه داشتن طبیعت پیرامونمان و تفکیک زباله های تر و خشک باعث بازیافت هرچه بیشتر و بهتر زباله ها و جهانی پاکیزه و بدون آلودگی‌های زیست محیطی می‌شود.

روز بازیافت

شهادت امام جعفر صادق(ع)

شهادت جانسوز رئیس مذهب تشیع ششمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت حضرت امام صادقبر

امتیاز دهی به این مطلب