سوغاتی از سنت دیرینه هند، سرزمین عجایب است. وقتی که جسم و ذهن روی هم می‌ریزند تا به ما کمک کنند که روی افکار مثبتمان متمرکز شویم و پلشتی ها را از ذهنمان دور کنیم، یوگا شکل میگرد که انتخاب درستی برای تمدد اعصاب است. در دنیایی که تمرکز در آن به سختی اتفاق می افتد. یوگا شاید انتخاب مناسب و درستی برای حال پیچیده و عجیب ما باشد.

روز یوگا

تاسوعای حسینی

روز یقین و وفاداری ، بر شیعیان جهان تسلیت باد. دانلود امتیاز دهی به این

امتیاز دهی به این مطلب