در اکثر سرزمین های جهان این واژه فقط یک اسم زیبا و فریبنده است که حتی به آن فکر هم نمی شود. کاش برسد روزی که این نام در جهان، به معنی حقیقی خود برسد.

روز دموکراسی

اربعین حسینی

امشب شب اربعین مصباح هداست / دل یاد حسین بن علی شیر خداست / پروانه به گرد شمع حق پر زد و سوخت / امشب شب یاد عشقیاء و شهداست / اربعین حسینی برشما تسلیت باد

امتیاز دهی به این مطلب