یک برنامه نوشته می‌شود و کار میلیون ها انسان در جهان را به راه می‌اندازد و واسطه این برنامه و آن کار یکی از بزرگترین ابداعات بشر کامپیوتر است.

روز برنامه نویس

تاسوعای حسینی

روز یقین و وفاداری ، بر شیعیان جهان تسلیت باد. دانلود امتیاز دهی به این

امتیاز دهی به این مطلب