یک برنامه نوشته می‌شود و کار میلیون ها انسان در جهان را به راه می‌اندازد و واسطه این برنامه و آن کار یکی از بزرگترین ابداعات بشر کامپیوتر است.

روز برنامه نویس

ولادت امام زمان

آمدنت چون رستاخیر عقل گستر است و چون سپیده صبح نوید آغاری دوباره برای همه

امتیاز دهی به این مطلب