شروعش با ما نبوده که پایانش را ما تمام کنیم، چه بخواهیم چه نه، از روزی که از سرسره آفرینش به این جهان پرتاب می شویم،  محکوم و مجبور به زندگی هستیم. روزهای سخت و دشوار شاید بیشتر از روزهای سهل و شیرین باشد اما، تلاش برای رهایی از روزهای سخت است که به زندگی طعم شیرین میدهد. تمام کردن خود، یک گردش باطل است که فقط ما را از رستگاری و رهایی دورتر و دورتر می کند.

روز پیشگیری از خودکشی

اربعین حسینی

امشب شب اربعین مصباح هداست / دل یاد حسین بن علی شیر خداست / پروانه به گرد شمع حق پر زد و سوخت / امشب شب یاد عشقیاء و شهداست / اربعین حسینی برشما تسلیت باد

امتیاز دهی به این مطلب