شروعش با ما نبوده که پایانش را ما تمام کنیم، چه بخواهیم چه نه، از روزی که از سرسره آفرینش به این جهان پرتاب می شویم،  محکوم و مجبور به زندگی هستیم. روزهای سخت و دشوار شاید بیشتر از روزهای سهل و شیرین باشد اما، تلاش برای رهایی از روزهای سخت است که به زندگی طعم شیرین میدهد. تمام کردن خود، یک گردش باطل است که فقط ما را از رستگاری و رهایی دورتر و دورتر می کند.

روز پیشگیری از خودکشی

تاسوعای حسینی

روز یقین و وفاداری ، بر شیعیان جهان تسلیت باد. دانلود امتیاز دهی به این

امتیاز دهی به این مطلب