این بیماری هیچ وقت نه درمان شد و نه از بین رفت، ویروسی که تاثیر ویرانگری روی ایمنی جان و حتی روحمان می گذارد. هر اندازه بیشتر برای جلوگیری از آن بکوشیم و اطلاع رسانی کنیم، جهان سالم تر و با نشاط تری خواهیم داشت.

روز آگاهی از HIV

شهادت امام رضا(ع)

سالروز شهادت هشتمین اختر تابناک ولایت و امامت ، خورشید پور نور ایران زمین ،

رحلت حضرت محمد

سلام بر خاتم مهربانى و عشق! سلام براو که گام هاى مهتابى اش شب هاى

امتیاز دهی به این مطلب