عشق را نه می‌توان در یک واژه و نه حتی در یک کتاب قطور معنی کرد، چون برای هرکس مفهومی خاصی دارد. اما چیزی که مشخص است، این است که ایثار و گذشت عجیبی را می‌طلبد. عشق اول هر کس، شاید ناب ترین و خالص ترین حسی است که هر کسی برای اولین بار آن را تجربه می کند. پس اگر اتفاق افتاد، این ماندگار ابدی را قدر بدانید و اگر حقیقی شد، به عشق همیشگیتان  تبدیلش کنید.

روز عشق اول

رحلت حضرت محمد

سلام بر خاتم مهربانى و عشق! سلام براو که گام هاى مهتابى اش شب هاى

تاسوعای حسینی

روز یقین و وفاداری ، بر شیعیان جهان تسلیت باد. دانلود امتیاز دهی به این

امتیاز دهی به این مطلب