طبیعت تا وقتی زیباست که بکر و دست نخورده باقی بماند و هویتش حفظ شود، هر چیز اضافی که به آن افزوده شود، زیبایش را قربانی می کند.  زیبایی سواحل به بکر و تمیز بودن آنهاست. مراقب این زیبایی خدادادی باشیم تا طبیعت هم با ما مهربان باشد.

روز پاک سازی سواحل

شهادت امام رضا(ع)

سالروز شهادت هشتمین اختر تابناک ولایت و امامت ، خورشید پور نور ایران زمین ،

رحلت حضرت محمد

سلام بر خاتم مهربانى و عشق! سلام براو که گام هاى مهتابى اش شب هاى

امتیاز دهی به این مطلب