طبیعت تا وقتی زیباست که بکر و دست نخورده باقی بماند و هویتش حفظ شود، هر چیز اضافی که به آن افزوده شود، زیبایش را قربانی می کند.  زیبایی سواحل به بکر و تمیز بودن آنهاست. مراقب این زیبایی خدادادی باشیم تا طبیعت هم با ما مهربان باشد.

روز پاک سازی سواحل

شهادت امام جعفر صادق(ع)

شهادت جانسوز رئیس مذهب تشیع ششمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت حضرت امام صادقبر

امتیاز دهی به این مطلب