بیشترین واژگان این زبان اشتقاقی شاخه ژرمنی باستان خانواده زبانهای هندواروپایی می آید. این زبان پرگویش و زیبا، زبان مادری اتحادیه اروپاست و دبستانی ها و دبیرستانی های زیادی را بعد از انگلیسی به آموزش دعوت می کند.

روز زبان آلمانی

تاسوعای حسینی

روز یقین و وفاداری ، بر شیعیان جهان تسلیت باد. دانلود امتیاز دهی به این

امتیاز دهی به این مطلب