این روز زیبا، روز دعا و نیایش است. که در اغلب کشورهای جهان، شمع در دست می گیرند و به خیابان ها می روند تا در کنار هم و تا زمانی که شمع خاموش می شود، برای همگان، برای سرزمینشان، و برای آرامش و صلح دست به دعا بر می دارد.

تاسوعای حسینی

روز یقین و وفاداری ، بر شیعیان جهان تسلیت باد. دانلود امتیاز دهی به این

امتیاز دهی به این مطلب