با کوچکترین اراده و همتی، میتوان مانع از اشک هایی شد که از رنج و درماندگی روی گونه ها غلت میخورد، میتوان به دست های کم جان و بی رمق نیرو بخشید  و به قلب های شکسته و آزرده از درد، عشق و امید را هدیه داد. فقط اگر بخشش عادت هر روزِ ما بشود.

روز جهانی نیکوکاری

تاسوعای حسینی

روز یقین و وفاداری ، بر شیعیان جهان تسلیت باد. دانلود امتیاز دهی به این

امتیاز دهی به این مطلب