با کوچکترین اراده و همتی، میتوان مانع از اشک هایی شد که از رنج و درماندگی روی گونه ها غلت میخورد، میتوان به دست های کم جان و بی رمق نیرو بخشید  و به قلب های شکسته و آزرده از درد، عشق و امید را هدیه داد. فقط اگر بخشش عادت هر روزِ ما بشود.

روز جهانی نیکوکاری

شهادت امام جعفر صادق(ع)

شهادت جانسوز رئیس مذهب تشیع ششمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت حضرت امام صادقبر

امتیاز دهی به این مطلب