کوتاه است و زود نتیجه می دهد، اما در همین چند خط یا چند صفحه اندک، زیادی روی ذهن مخاطب می گذارد و او را اغنا می کند. گاهی حتی کوتاه بودن یک قصه، یک فیلم، یا حتی یک احساس، تاثیر عمیق تری بر ذهن و قلب دیگران می گذارد.

روز داستان کوتاه

اربعین حسینی

امشب شب اربعین مصباح هداست / دل یاد حسین بن علی شیر خداست / پروانه به گرد شمع حق پر زد و سوخت / امشب شب یاد عشقیاء و شهداست / اربعین حسینی برشما تسلیت باد

امتیاز دهی به این مطلب