روز اوریگامی

بر عکس اسم عجیبش، بازی راحت کاغذ و تا کردن است.  اوریگامی دنیای آفرینش اشکال کاغذی بدون چسب و قیچی است. دانلود

ادامه مطلب »

روز ویولن

حالتی که در نواختن ایجاد می کند، با تمام ساز های جهان فرق دارد. با کشیدن آرشه چوبی مشهور، بر روی آن سیم های زمخت

ادامه مطلب »

زادروز اکبر عبدی

  ‏به ذات هنرمند است و خون هنر از همان روز اول در رگهایش میجوشید. هزار چهره سینمای ایران است و دست رد به هیچ

ادامه مطلب »

روز ساکسیفون

صدایش از میان صدای بوق ماشین ها و ترددهای آزاردهنده به راحتی قابل تشخیص است. کنار خیابان پرجمعیت و شلوغ ایستاده و ساکسیفون طلایی اش

ادامه مطلب »

روز نویسنده

خلق و آفرینش را دوست دارد و با قلمش که روی کاغذ سفید جنب و جوش میکند، ما را به سرزمین حقیقت ها، رویاها، عجایب

ادامه مطلب »

روز هنرمند

کارش آفرینش زیبایی های بی تکرار و گره‌زدن عشق به حقیقت رویاست. می آفریند آنچه را که در اعماق قلبش درک و در انتهای ذهنش

ادامه مطلب »

روز انیمیشن

این تصاویر زیبا و متحرک که به عصر نوسنگی غارها برمی‌گردد، قند را در دل کودکان آب می کند و با جهانی که می سازد،

ادامه مطلب »

روز معماری

با ذهن مبتکر و خلاقشان، بناها و عمارت هایی را خلق کرده‌اند، که از ازل تا به امروز، هنوز شگفتی و حیرت انسان ها را

ادامه مطلب »

روز تتو

می تواند نماد باشد یا یک اسم و جمله زیبا، شکلی خاطره انگیز باشد یا حادثه ای به یاد ماندنی که فراموش کردنش سخت است.

ادامه مطلب »