‏به ذات هنرمند است و خون هنر از همان روز اول در رگهایش میجوشید. هزار چهره سینمای ایران است و دست رد به هیچ نقش سخت و سهلی نزده. از انتخاب‌های اول حاتمی و تقوایی بود. اکبر عبدی،‌ کسی که هر نقش ناممکنی را در سینمای ایران ممکن کرد.

زادروز اکبر عبدی

تاسوعای حسینی

روز یقین و وفاداری ، بر شیعیان جهان تسلیت باد. دانلود امتیاز دهی به این

امتیاز دهی به این مطلب