این تصاویر زیبا و متحرک که به عصر نوسنگی غارها برمی‌گردد، قند را در دل کودکان آب می کند و با جهانی که می سازد، آنها را به رویاها و آرزوهای شان دعوت می کند. چون سرزمینی برنده است که رویای کودکان در آن زنده باشد.

روز انیمیشن

شهادت امام جعفر صادق(ع)

شهادت جانسوز رئیس مذهب تشیع ششمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت حضرت امام صادقبر

امتیاز دهی به این مطلب