با ذهن مبتکر و خلاقشان، بناها و عمارت هایی را خلق کرده‌اند، که از ازل تا به امروز، هنوز شگفتی و حیرت انسان ها را به دنبال دارد. کسانی که هنرشان آفرینش و آباد کردن است و برای جهان و جهانیان، زیبایی، اصالت و تاریخ را به یادگار می گذارند.

روز معماری

ولادت امام زمان

آمدنت چون رستاخیر عقل گستر است و چون سپیده صبح نوید آغاری دوباره برای همه

امتیاز دهی به این مطلب