در جهانی که پیشرفت در تکنولوژی، با سرعت نور در حال طی شدن است. زندگی هر فردی که در جامعه شهری و غیر شهری زندگی می کند، لازمه دانش و سواد رایانه‌ای است. چرا که تقریباً دیگر همه چیز دارد از انسان به رایانه منتقل می‌شود و چه بخواهیم چه نه او یکی از عامل های مهم و موثر زندگی همه ماست.

روز سواد رایانه ای

ولادت امام زمان

آمدنت چون رستاخیر عقل گستر است و چون سپیده صبح نوید آغاری دوباره برای همه

امتیاز دهی به این مطلب