زندگی در دنیایی به این عجیبی، به خودی خود کاری دشواری است و تصور آن که این جهان بی تعادل  باشد، او را دشوار تر میکند. اما قواعدی در چارچوبِ یک منطق جامع و صحیح به نامِ استاندارد، حد و اندازه هر چیزی را مشخص میکند و به آن مهر تایید میزدند.

روز جهانی استاندارد مبارک

روز جهانی استاندارد

عید سعید فطر

عید سعید فطر بر عاشقان الله و یاران مهدی(عج) مبارک باد.

امتیاز دهی به این مطلب