زمانی میرسد که دیگر مطالعه کوتاه و خلاصه جواب نمی‌دهد، بلکه باید تحقیقی جامع، به همراه تجربه های جدید و قدیم، در کنار نتیجه گیری ها، نظریه ها و قوانین پذیرفته شده در قالب واقعیت ها را در نظر گرفت و بهترین راه حل ممکن و قابل اطمینان را با دیگران در میان گذاشت و برای داشتن جامعه ای مثبت و هدفمند به کار گرفت.

روز پژوهش

اربعین حسینی

امشب شب اربعین مصباح هداست / دل یاد حسین بن علی شیر خداست / پروانه به گرد شمع حق پر زد و سوخت / امشب شب یاد عشقیاء و شهداست / اربعین حسینی برشما تسلیت باد

امتیاز دهی به این مطلب