روز مبارزه با تروریسم

لازمهِ یک جهانِ بدون وحشت و واهمه، دوری از خشم، کینه و نفرت است. پس باید کوشید تا به جای بذر ِخشونت و سرکشی، دانه های مِهر و عاطفه را دل های هم بکاریم، تا ثمرهِ عشق بدهد.

روز مبارزه با تروریسم

شهادت امام جعفر صادق(ع)

شهادت جانسوز رئیس مذهب تشیع ششمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت حضرت امام صادقبر

امتیاز دهی به این مطلب