در روزگاری که هنوز پای تلفن و کشف های بعد از آن به میان نیامده بود؛ این فناوری عجیب با اَشکال پیچیده اش، بهترین گزینهِ حملِ پیام برای بشر شد. کدُی که بهترین مقدمهِ خلقِ تلگراف، نخستین اختراع بشر، بهرِ دل تنگی های راه دور بود.

روز کد مورس

اربعین حسینی

امشب شب اربعین مصباح هداست / دل یاد حسین بن علی شیر خداست / پروانه به گرد شمع حق پر زد و سوخت / امشب شب یاد عشقیاء و شهداست / اربعین حسینی برشما تسلیت باد

امتیاز دهی به این مطلب