انتخاب زبان | Select Language

روز صلح

 در جهانی که حتی از یک ثانیه بعد آن بی‌خبریم و نمی‌دانیم که چه سرنوشتی انتظارمان را میکشد، بیهوده است که وقت و انرژی مان را به جای صلح رفاقت و دوستی، به جنگ و دشمنی تلف کنیم. در نهایت صلح است که می تواند، جهان را به جای زیباتری برای زندگی بدل کند.

شهادت امام رضا(ع)

سالروز شهادت هشتمین اختر تابناک ولایت و امامت ، خورشید پور نور ایران زمین ،

امتیاز دهی به این مطلب