زادروز انوشه انصاری(نخستین زن فضانورد)

 عاشق فضا و فضانوردی است و هوش و امکانات هم او را از قدم گذاشتن در این مسیر مطمئن کرد. اولین زن ایرانی که با هزینه خودش به فضا سفر کرد و الگوی تاثیر گذار و موجهی برای جوانان علاقه مند بعد از خودش شد.

زادروز انوشه انصاری(نخستین زن فضانورد)

رحلت حضرت محمد

سلام بر خاتم مهربانى و عشق! سلام براو که گام هاى مهتابى اش شب هاى

تاسوعای حسینی

روز یقین و وفاداری ، بر شیعیان جهان تسلیت باد. دانلود امتیاز دهی به این

امتیاز دهی به این مطلب