سرهای زیادی با آمدنش گرم شد و جهانی را از همیشه به همین نزدیکتر کرد. پدیده عجیب و جذاب، که با آمدنش دیوار بین حقیقت و مجاز برداشته شد و همه چیز شکل دیگری به خود گرفت.

روز اپلیکیشن

ولادت امام رضا (ع)

میلاد هشتمین امام ، هفتمین قبله و دهمین کشتی نجات ، شمس و الشموس اما

امتیاز دهی به این مطلب