سرهای زیادی با آمدنش گرم شد و جهانی را از همیشه به همین نزدیکتر کرد. پدیده عجیب و جذاب، که با آمدنش دیوار بین حقیقت و مجاز برداشته شد و همه چیز شکل دیگری به خود گرفت.

روز اپلیکیشن

شهادت امام رضا(ع)

سالروز شهادت هشتمین اختر تابناک ولایت و امامت ، خورشید پور نور ایران زمین ،

رحلت حضرت محمد

رحلت حضرت محمد(ص) سلام بر خاتم مهربانى و عشق! سلام براو که گام هاى مهتابى

امتیاز دهی به این مطلب