سرهای زیادی با آمدنش گرم شد و جهانی را از همیشه به همین نزدیکتر کرد. پدیده عجیب و جذاب، که با آمدنش دیوار بین حقیقت و مجاز برداشته شد و همه چیز شکل دیگری به خود گرفت.

روز اپلیکیشن

شهادت امام جعفر صادق(ع)

شهادت جانسوز رئیس مذهب تشیع ششمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت حضرت امام صادقبر

امتیاز دهی به این مطلب