روز بشقاب پرنده

بانی این روز، اتفاقی بود که در سال ۱۹۴۷رخ داد. و آن سقوط یک شی سرخ بزرگ و آدمک های بیگانه با لباس سبز، روی 

ادامه مطلب »

روز جوک

قصه ای شیرین و بسیار مختصر است که قرار است برای لحظاتی هرچند کوتاه، حال دل جماعتی را خوش و آنها را به یک خندیدن

ادامه مطلب »

روز عینک آفتابی

خورشید بسیار زیباست،  اما چشمان ما ممکن است از جایی به بعد، این زیبایی و تلالو های دوروبرش را تاب نیاورد. محافظ سر سخت، زیبا

ادامه مطلب »

روز سلفی

ابتکار جالبی است ، وجود یک خودانداز که دیگر برای گرفتن عکس از خودمان به دیگران رو نزنیم. اما از وقتی که بازارش داغ شد،

ادامه مطلب »

روز پیک نیک

تمام روزهای هفته را به امید همین روز که قرار است دور هم جمع شوند تحمل می کند.  رفتن در طبیعت و خوش و بش

ادامه مطلب »

روز دوچرخه

دو چرخ، فرمان، زین و رکاب هایش، شکل به طاهر ساده ای دارد، اما رویای تمام بچه های جهان است. یار و هم پای همیشگی

ادامه مطلب »

روز دویدن

پر و بال برای پرواز و اوج گرفتن نداریم و این حسرت تا همیشه با ماست. اما شاید دویدن قسمتی از حس رهایی و حال

ادامه مطلب »

روز موشک کاغذی

آنقدر موهبت بزرگی است که گاهی از آن غافل می شویم. شنیدن، که مکمل دیدن است و  تمام تصاویر زیبایی که می بینیم، با شنیدن

ادامه مطلب »

روز آسیاب بادی

ثابت و ساکت سر جایش نشسته است و منتظر است تا باد تکانی به او دهد و غلات را الک کند. انگار که هنر دست

ادامه مطلب »

روز بزن قدش

وقتی کلام قاصر از بیان خوشحالی و تشویق فرد مقابله،  وقتی احساسات به مرز هیجان می‌رسند و باید تخلیه بشند . شاید یه بزن‌قدش، بهترین

ادامه مطلب »