بانی این روز، اتفاقی بود که در سال ۱۹۴۷رخ داد. و آن سقوط یک شی سرخ بزرگ و آدمک های بیگانه با لباس سبز، روی  تپه ای در ایالت نیومکزیکو بود، که منجر به ترس دامداران و افراد آن منطقه شد، اما بعدها فهمیدند که آن شی سرخ، یک بالن بزرگ هواشناسی و آن آدمک های سبز، مجسمه های ساختگی برای پروژه آزمایشی بودند. و ۵۰ سال بعد، ارتش اعلام کرد که این اتفاق، یک پروژه مخفی و سری اتمی بود.

روز بشقاب پرنده

شهادت امام رضا(ع)

سالروز شهادت هشتمین اختر تابناک ولایت و امامت ، خورشید پور نور ایران زمین ،

رحلت حضرت محمد

سلام بر خاتم مهربانى و عشق! سلام براو که گام هاى مهتابى اش شب هاى

امتیاز دهی به این مطلب