انتخاب زبان | Select Language

روز کتاب کودک

هنوز سواد خواندن ندارد. کتابی خوش آب و رنگ و زیبا را در دستان کوچکش محکم نگه داشته است. برای مسواک زدن بهانه نمی گیرد،

ادامه مطلب ...

روز باغ وحش

زیبا و دیدنی به نظر می رسد، گونه های عجیب حیوانات با شکلها و رنگهای گوناگون. ترکیب قدرت و سرعت و شیرینی و زیبایی در

ادامه مطلب ...

روز چرت زدن

ساعت‌های زیادی لازم نیست و اتفاقا، لذتش به همان زمان کوتاهش است، می‌تواند تکیه داده به صندلی تاکسی و مترو باشد یا چنبره زده روی

ادامه مطلب ...

روز عدد پی

شاید عجیب ترین و پر رمز و راز ترین عدد جهان باشد،  چون نه انتهایی دارد نه دلیلی. او هندسه را به چالش کشیده و

ادامه مطلب ...

روز آرزوها

به دلمان رخصت می دهیم هر چه خیر و خوب است بخواهیم و کم هم نمی گذاریم. شاید در دنیای بیرون نتوان همه آن را

ادامه مطلب ...