روز سنجاق و سوزن

با وجود کوچک و ظریف بودنش اما، به دلیل کاربردی که در خانه و بیرون از خانه دارد، حلال مشکلات است. شاید والتر هانت، کاشف

ادامه مطلب »

روز بدون خودرو

تصور کنید چه بلایی سرمان می آید هر روزی را که در هوای تیره و خاکستری و شهرمان نفس می کشیم، هوایی که نه اجازه

ادامه مطلب »

روز کلاه نمدی

 ریشه اش به ایران باستان بر می گردد، از کلاه های نمدی لولوبیان که بر نقش های برجسته سرپل ذهاب کشیده شدند،تا کلاه نمدی بر

ادامه مطلب »

روز نقطه

 با گذاشتنش کنار هر جمله تکلیف خیلی از معانی و مفهومات روشن می‌شود. از زیاد گویی پرهیز و در جمله حق مطلب را ادا میکند.

ادامه مطلب »

روز بازی های ویدیویی

 با زدن اولین دکمه، دیگر جهان پیرامونشان را نمی شناسند و درکی از بیرون دنیای بازی ندارند. هر چند که این گیم های ویدیویی هوش

ادامه مطلب »

روز سودوکو

  به نظر سخت می رسد، اما با یادگیری و غرق شدن در این اعداد و ارقام، ذهنمان گنجایش بیشتری برای حل کردن مسائل سخت

ادامه مطلب »

روز پاپیون

 وقتی که به یقه لباس وصل می شود، شکل و شمایل دیگری متظاهر می شود، همه چیز را جدی تر و رسمی تر می کند

ادامه مطلب »