روز خواندن کتاب الکنرونیکی

در میان دل مشغولی های روزانه، که فرصت یک زندگی مفرح و مرغوب را از ما گرفته و وقت یا حوصله حتی خواندن کتابی جدید را نداریم، کتاب های دیجیتال می توانند بهترین انتخاب برای این روزها باشند. اینکه هر جا باشی کتابی برایت خوانده شود یا بتوانی آن را ببینی، بدون اینکه درختی قطع شود، که برگ هایش را ورق بزنی اتفاقی مهم و تاثیرگذار است که باید تبدیل به یک فرهنگ عمومی شود.

روز خواندن کتاب الکنرونیکی

اربعین حسینی

امشب شب اربعین مصباح هداست / دل یاد حسین بن علی شیر خداست / پروانه به گرد شمع حق پر زد و سوخت / امشب شب یاد عشقیاء و شهداست / اربعین حسینی برشما تسلیت باد

امتیاز دهی به این مطلب