با گذاشتنش کنار هر جمله تکلیف خیلی از معانی و مفهومات روشن می‌شود. از زیاد گویی پرهیز و در جمله حق مطلب را ادا میکند. اما دلیل این روز در تقویم جهانی، داستانی زیبا دارد که خواندنش خارج از لطف نیست.

روز نقطه

تاسوعای حسینی

روز یقین و وفاداری ، بر شیعیان جهان تسلیت باد. دانلود امتیاز دهی به این

امتیاز دهی به این مطلب