تصور کنید چه بلایی سرمان می آید هر روزی را که در هوای تیره و خاکستری و شهرمان نفس می کشیم، هوایی که نه اجازه دیده شدن کوه ها را به ما میدهد، نه حتی خورشید و ماه را.  شاید اگر هر روز سوار خودروهای مان نشویم و در شهری که می تواند آسمانی زلال و آبی داشته باشد و هوایی پاکیزه، بی دلیل تردد نکنیم، بتوانی میان این آلودگی های مفرط، هر از چندگاهی نفسی تازه کنیم.

روز بدون خودرو

تاسوعای حسینی

روز یقین و وفاداری ، بر شیعیان جهان تسلیت باد. دانلود امتیاز دهی به این

امتیاز دهی به این مطلب