وقتی که به یقه لباس وصل می شود، شکل و شمایل دیگری متظاهر می شود، همه چیز را جدی تر و رسمی تر می کند و برای بهتر ظاهر شدن ما سنگ تمام می گذارد.

روز پاپیون

شهادت امام جعفر صادق(ع)

شهادت جانسوز رئیس مذهب تشیع ششمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت حضرت امام صادقبر

امتیاز دهی به این مطلب