با زدن اولین دکمه، دیگر جهان پیرامونشان را نمی شناسند و درکی از بیرون دنیای بازی ندارند. هر چند که این گیم های ویدیویی هوش بچه ها را محک می زند، اما غرق شدن در این دنیای بی انتهای بازی، کودکان زیادی از جهان را هدف قرار داده است.

روز بازی های ویدیویی

تاسوعای حسینی

روز یقین و وفاداری ، بر شیعیان جهان تسلیت باد. دانلود امتیاز دهی به این

امتیاز دهی به این مطلب