روز چاقو

 از بریدن اجسام سفت و سخت تا خوشمزه ترین میوه ها و غذاهای جهان، بدون حضور او ممکن نیست. دسته خودش را نمی‌برد ولی امکان

ادامه مطلب »

روز نخ و سوزن

 هر دو به اندازه نیم بند انگشت هستند، اما زیباترین لباس ها و پارچه های ممکن را می‌شود با آنها دوخت. چه کار دست باشد

ادامه مطلب »

روز کلیشه

مصرف و تکرار کردن هر اتفاقی که بیش از اندازه باشد، به مزاج دیگران خوش نمی آید. کاش تلاش کنیم که حد هر چیزی را

ادامه مطلب »

روز مادرشوهر و مادرزن

مادر هر کدامشان باشد، فرقی نمی کند، چون تمام عمر کوشیدند تا به ثمر رسیدن پاره های تنشان را ببینند.  عزیزانی که غنیمت حضورشان، برکت

ادامه مطلب »

روز دوستان جدید

هیچ وقت از داشتنشان نباید قانع شد،  افرادی که با حضورشان حال ما را بهتر می کند و به فهم، درک و سواد ما اضافه

ادامه مطلب »

روز حیوان تنبل

جهان را جدی نمی گیرند و عجله ای برای هیچ چیز ندارند. برعکس خواب زیادی که دارند غذایشان کم است. فقط از شاخه های درختان

ادامه مطلب »

روز پرش

شاید برایتان عجیب باشد که بدانید، این عمل محرک و نشاط آور می‌تواند تا چه اندازه، حال لحظه ای شما رو خوب کند و خون

ادامه مطلب »

رو بوسیدن

وقتی که صمیمیت و عاطفه به مرحله عمیقی از احساس و ادراک می رسد، بوسه شاید بهترین پیوند باشد برای تقسیم آرامش، عشق و دوست

ادامه مطلب »

روز ساخت مترسک

تمام مدت روی یک پا ایستاد و در سرما و گرما و باد و بوران خسته نمی شود. بذرها در زمین کاشته شده و قرار

ادامه مطلب »