جهان را جدی نمی گیرند و عجله ای برای هیچ چیز ندارند. برعکس خواب زیادی که دارند غذایشان کم است. فقط از شاخه های درختان به آرامی بالا می‌روند و نظاره‌گر اجتماع پایین می‌شوند. با  خونسردی و جذابیتی که دارند، دنیای وحش را متعادل تر کردند.

روز حیوان تنبل

تاسوعای حسینی

روز یقین و وفاداری ، بر شیعیان جهان تسلیت باد. دانلود امتیاز دهی به این

امتیاز دهی به این مطلب