تمام مدت روی یک پا ایستاد و در سرما و گرما و باد و بوران خسته نمی شود. بذرها در زمین کاشته شده و قرار است که محصولات یکسال مردم شوند. او مراقب است تا حاصل زحمت های زارعان و برزگران یک شب به باد نرود و نگهبان امنِ همیشه این زمین های سبز است.

روز ساخت مترسک

ولادت امام زمان

آمدنت چون رستاخیر عقل گستر است و چون سپیده صبح نوید آغاری دوباره برای همه

امتیاز دهی به این مطلب