تمام مدت روی یک پا ایستاد و در سرما و گرما و باد و بوران خسته نمی شود. بذرها در زمین کاشته شده و قرار است که محصولات یکسال مردم شوند. او مراقب است تا حاصل زحمت های زارعان و برزگران یک شب به باد نرود و نگهبان امنِ همیشه این زمین های سبز است.

روز ساخت مترسک

رحلت حضرت محمد

رحلت حضرت محمد(ص) سلام بر خاتم مهربانى و عشق! سلام براو که گام هاى مهتابى

تاسوعای حسینی

روز یقین و وفاداری ، بر شیعیان جهان تسلیت باد. دانلود امتیاز دهی به این

امتیاز دهی به این مطلب