هیچ وقت از داشتنشان نباید قانع شد،  افرادی که با حضورشان حال ما را بهتر می کند و به فهم، درک و سواد ما اضافه می‌کند. رفقایی که لحظه هایشان را با ما تقسیم می کنند و دوستان جدید و قدیم آینده ما می شود.

روز دوستان جدید

اربعین حسینی

امشب شب اربعین مصباح هداست / دل یاد حسین بن علی شیر خداست / پروانه به گرد شمع حق پر زد و سوخت / امشب شب یاد عشقیاء و شهداست / اربعین حسینی برشما تسلیت باد

امتیاز دهی به این مطلب