وقتی که صمیمیت و عاطفه به مرحله عمیقی از احساس و ادراک می رسد، بوسه شاید بهترین پیوند باشد برای تقسیم آرامش، عشق و دوست داشتن.

رو بوسیدن

تاسوعای حسینی

روز یقین و وفاداری ، بر شیعیان جهان تسلیت باد. دانلود امتیاز دهی به این

امتیاز دهی به این مطلب