وقتی که صمیمیت و عاطفه به مرحله عمیقی از احساس و ادراک می رسد، بوسه شاید بهترین پیوند باشد برای تقسیم آرامش، عشق و دوست داشتن.

رو بوسیدن

شهادت امام رضا(ع)

سالروز شهادت هشتمین اختر تابناک ولایت و امامت ، خورشید پور نور ایران زمین ،

رحلت حضرت محمد

سلام بر خاتم مهربانى و عشق! سلام براو که گام هاى مهتابى اش شب هاى

تاسوعای حسینی

روز یقین و وفاداری ، بر شیعیان جهان تسلیت باد. دانلود امتیاز دهی به این

امتیاز دهی به این مطلب