مادر هر کدامشان باشد، فرقی نمی کند، چون تمام عمر کوشیدند تا به ثمر رسیدن پاره های تنشان را ببینند.  عزیزانی که غنیمت حضورشان، برکت زندگی فرزندانشان است.

روز مادرشوهر و مادرزن

تاسوعای حسینی

روز یقین و وفاداری ، بر شیعیان جهان تسلیت باد. دانلود امتیاز دهی به این

امتیاز دهی به این مطلب