ریشه اش به ایران باستان بر می گردد، از کلاه های نمدی لولوبیان که بر نقش های برجسته سرپل ذهاب کشیده شدند،تا کلاه نمدی بر روی سر کوروش بزرگ که بر روی  نقاشی‌های زیبای آپادانا حکاکی شدند‌و تا به امروز که بر سر اقوام لر و ترک های قشقایی، این کلاه های زیبای نمدی را بر سر دارند. نشانه از این است که آنها تاریخ عظیم را در خودش به یادگار نگه داشته اند.

روز کلاه نمدی

ولادت امام زمان

آمدنت چون رستاخیر عقل گستر است و چون سپیده صبح نوید آغاری دوباره برای همه

امتیاز دهی به این مطلب