روز جشن گرفتن برای استعداد منحصر به فرد خود

هر فردی که مجوز حضورش در جهان صادر می شود، بی شک استعدادی نهفته در درونش را با خودش به امانت می آورد که برای هر کس منحصر به فرد خودش است. کشف این استعدادها به واسطه خودش یا دیگران، در هر زمان و مکانی، می تواند جهانی پیشرو، آباد و متمدن برای انسان ها به ارمغان بیاورد.

روز جشن گرفتن برای استعداد منحصر به فرد خود

تاسوعای حسینی

روز یقین و وفاداری ، بر شیعیان جهان تسلیت باد. دانلود امتیاز دهی به این

امتیاز دهی به این مطلب