با اختراعش، قضای حاجت هم مثل اتفاق های دیگر روزمره مان راحت تر شد. بدون هیچ سختی و آسیبِ استخوانی و نخاعی که به بدنمان وارد شود، می توانیم قسمتی از نیازهای شبانه روزمان را به راحت ترین حالت ممکن برآورده کنیم. این اختراع، ماحصل یک تفکر هوشمندانه و یک ارگونومی مناسب است.

روز توالت فرنگی

شهادت امام رضا(ع)

سالروز شهادت هشتمین اختر تابناک ولایت و امامت ، خورشید پور نور ایران زمین ،

رحلت حضرت محمد

سلام بر خاتم مهربانى و عشق! سلام براو که گام هاى مهتابى اش شب هاى

تاسوعای حسینی

روز یقین و وفاداری ، بر شیعیان جهان تسلیت باد. دانلود امتیاز دهی به این

امتیاز دهی به این مطلب