به ظاهر تفریحی ساده همراه با خوش گذرانی می آید، اما در حقیقت بازی، یک خلاقیت، ابداع و مهارت است که به برای انسان فرصت آفرینش، نوآوری و نشاط را فراهم می کند.

روز بازی

تاسوعای حسینی

روز یقین و وفاداری ، بر شیعیان جهان تسلیت باد. دانلود امتیاز دهی به این

امتیاز دهی به این مطلب